| Agost, miercoles diecinueve de febrero de dos mil once
Portada | Adida | Mi agost.com | Webmail | Webcam | El Clima | Muro ( Redes Sociales ) (N) |
raya
cas val eng | a A | |
Para referirte a Agost en redes sociales utiliza alguno de estos Hashtag: #pobleagost , #03agost, #agostcom


ASOCIACION MIREM PER AGOST
Fecha artículo : 20 May 2007| Lecturas : 0| Votaciones: 21 | Promedio: 3.2 Bueno|

“Mirem per Agost”, com tothom del poble hi sap, som una organització de jovens de la nostra localitat que s’ha unit per què estem preocupades pel futur d’Agost. Aquest futur es veu amenaçat per la construcció d’una macrourbanització amb el seu corresponent camp de golf, que posa en perill el nostre estil de vida.

Davant la celebració de les properes eleccions locals i autonòmiques el proper 27 de maig, des de “Mirem per Agost” informem a tota la població que aquesta associació no es troba vinculada a cap partit polític d’ambit local o autonòmic. Remarquem aquest fet com a conseqüència de l’eslogan d’un partit polític, és molt semblant al de la nostra associació.

No som una associació apolítica, ja que totes les persones que treballem en aquesta tenim la nostra ideologia, motiu del qual ens porta a treballar pel futur del nostre poble, en defensa dels valors tradicionals, ecològics i d’un futur sostenible. Totes les persones que ens trobem en “Mirem per Agost” participen a títol individual, el que no significa que pot ser haja gent que siga afí a algun partit polític. Però com ja hem dit anteriorment l’associació no pertany a cap partit polític.

Per aquests motius i en referència a les properes eleccions “Mirem per Agost”, no ens possicionem junt a cap partit polític, però si creiem convenient que el tema de les urbanitzacions siga tractat en tots els partits polítics, com un eix fonamental en la campanya electoral, així com volem que tots els partits polítics de la nostra localitat – P.P., P.S.O.E. i A.I.A. – es posicionen en aquest tema de forma clara i precisa, sense divagacions. Una vegada pasades les eleccions estem disposats a participar i col·laborar amb l’equip de govern sempre que aquest es possicione en contra d’una urbanització i un camp de golf a la nostra localitat. Ja no soles per l’amenaça de la inmobiliaria Llanera en la zona de la Canyada Blanca, sinò per qualsevol intenció de destrucció del territori en qualsevol punt de la nostra localitat (també comença a escoltar-se una posible urbanització en les serres del Ventós i el Maigmó).

“ENS AGRADA SER UN POBLE”

http://www.lacoctelera.com/miremperagost

Valora este articulo:
Usuario: Palabra Paso:

raya
Agost.com
La pagina se creo en: 0,052 segundos.
-
Creative Commons License. Español   Catalan
Se permite copia, difusión, modificación y reproducción parcial o total del contenido siempre y cuando figure el autor inicial del texto y su uso no sea Comercial. Todas las copias deben llevar esta nota. En el caso de usos comerciales, por favor, póngase en contacto con: adida (-arroba-) agost.com